1. Homepage
  2. Expertise
  3. Bewustwordingsprogramma Bewustwordingsprogramma

Bewustwordingsprogramma

Van faciliteren naar nieuwe gewoonte

Minder CO2-uitstoot en meer grondstoffenbesparing lukt alleen met commitment van uw personeel. Het vraagt immers om ander gedrag: meer afval scheiden. Het beschikbaar stellen van de middelen om afval te scheiden, is een onderdeel. Uiteindelijk moeten uw medewerkers het ook gaan doen.

Kennis, houding, gedrag

Medewerkers informeren over het belang van afval scheiden, is niet voldoende. Slechts 20% van het menselijk gedrag wordt beïnvloed door informatie. De overige 80% is afhankelijk van de ervaring die mensen hebben, de voor- en nadelen die zij zelf van hun gedrag ondervinden.

Inspelen op (gevolgen van) het gedrag is daarom effectiever dan alleen informeren. Bijvoorbeeld door:

  • het gewenste gedrag logisch te maken
  • bottlenecks weg te halen
  • in te spelen op de sociale norm
  • de funfactor in te zetten
  • ongewenst gedrag te visualiseren voor bewustwording

Het afvalbewustwordingsprogramma van Renewi speelt in op deze psychologische wetmatigheden. Samen met u inventariseren we niet alleen de bottlenecks in afvalinzameling, maar ook in motivatie, kennis en gedrag van uw medewerkers. Op basis daarvan maken we een campagne op maat die uw medewerkers effectief aanzet tot het juiste sorteergedrag.

Wilt u meer weten over het bewustwordingsprogramma? Neem contact op.