1. Homepage
  2. Expertise
  3. Case chemiebedrijf sluit hexaankringloop Case chemiebedrijf sluit hexaankringloop

Case: chemiebedrijf hexaankringloop

Voor de productie van synthetisch rubber wordt hexaan als grondstof gebruikt in de productieprocessen. Vanwege de aanwezigheid van een katalysator in de afvalstroom, was het voor onze klant niet mogelijk om hexaan teruggewonnen via een standaard destillatieproces, te hergebruiken in de eigen processen.

Om dat wel mogelijk te maken, hebben we met de klant eerst de maximaal toelaatbare pmm bepaald, waarbij geen problemen ontstaan in de productieprocessen. Op basis van die ppm zijn er nieuwe testen gedaan in samenwerking met een destillatiebedrijf en is een proces ontwikkeld om de afvalstroom verder te zuiveren. Deze additionele zuiveringsstappen brachten wel aanzienlijke meerkosten met zich mee. Door tussentijdse krapte op de hexaanmarkt waren de recyclekosten toch nog 250 euro per ton lager dan de inkoopprijs van virgin materiaal op de wereldmarkt.

Eventuele risico’s op verstoringen in de productieprocessen werden sterk gereduceerd door een quarantaineprotocol op te nemen in het kringloopproces. In het logistieke proces werd een extra controlestap ingevoerd, waarbij een extern analyselab het gezuiverde hexaan eerst analyseert voordat het terug de fabriek in gaat. Daarnaast zijn er met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over aansprakelijkheid, zodat de klant er zeker van kan zijn dat het gerecyclede product geen problemen in haar processen oplevert. Dankzij de gecreëerde kringloop is de continuïteit van aanvoer in grondstoffen aanzienlijk verbeterd.

Slimmer inkopen? Start met onze verpakkingsworkshop.

Bij veel bedrijven bestaat de grootste afvalstroom uit verpakkingsmateriaal. Wanneer uw inkoopafdeling specifieke verpakkingseisen stelt aan leveranciers, behaalt u hier enorme (milieu)winst. Want door kritisch te kijken naar de verpakkingen, realiseert u naast milieuvoordelen vaak ook een verlaging van de volgende kosten:

  • inkoopkosten
  • interne en externe logistieke kosten
  • verpakkingsbelasting

Speciaal voor inkooporganisaties heeft Renewi daarom een workshop ontwikkeld, die de impact van verpakkingen aantoont en milieuprestatie verbetert. Aan bod komt onder meer: waar moet je op letten wanneer je verpakkingen wilt recyclen? Wat betekent dit voor de (inkoop)kosten? De workshop verschaft inkooporganisaties hiervoor concrete handvatten. Tijdens de workshop gaan uw medewerkers direct aan de slag met voorbeelden uit eigen productie.

Wilt u meer weten over Afvalpreventie & grondstofbesparing? Neem contact op.