1. Homepage
  2. Expertise
  3. Case Optimalisatie intern afvalmanagement Automotive Case Optimalisatie intern afvalmanagement Automotive

Case: optimalisatie intern afvalmanagement levert Automotive bedrijf ruim 25% kostenbesparing op

Renewi kennis internationaal toegepast
Voor diverse locaties in Europa en Amerika heeft Renewi Consultancy voor deze klant optimalisatievoorstellen geleverd en monitoren we de implementatie van die voorstellen door de lokale werknemers. Zodat er vanuit het hoofdkantoor ook inzicht en grip is op de inzamel- en verwerkingsprocessen die lokaal worden ingericht. De klant wil de zekerheid hebben dat de volledige afvalverwerking wereldwijd voldoet aan wet- en regelge-ving en afgestemd is op corporate beleid en richtlijnen. Het begon allemaal met de optimalisatiepilot in de Benelux.

Efficiënte inzameling in de productiehal
Renewi is gestart met een pilot op de productielocatie in de Benelux om het intern afvalmanagement te opti-maliseren. Eerst zijn alle afvalstromen die vrijkomen bij de productie in kaart gebracht. Om daarna te bepalen wat de meest efficiënte manier van inzameling is. De optimale situatie is bepaald uit een afweging tussen zo veel mogelijk gescheiden inzameling, aantal logistieke bewegingen in de productiehal en registratie van hoe-veelheid. Het allerbelangrijkste is dat de productie geen hinder ondervindt van het afval dat vrijkomt of de inzameling ervan.

Afval dat direct vrijkomt bij de productie, zoals snijafval (waste) of afkeur (scrap) wordt ter plaatse aan de band ingezameld. Voor andere afvalstromen zoals papier, karton en plastic, zijn er op verschillende centrale plek-ken in de productiehal afvaleilanden ingericht. Compleet met duidelijke afvalwijzers in meerdere talen en eenduidige codering voor de verschillende metaalstromen.

Vanuit de productiehal gaan de inzamelmiddelen via een heftruck met rotator en weeginstallatie naar het containerpark achter de fabriekshal. Deze nieuwe, efficiëntere inrichting van de afvalprocessen leverde het bedrijf in 2014 25% kostenbesparing op vergeleken met het jaar ervoor. Om deze processen te waarborgen hebben we naast de logistieke en administratieve implementatie een kleine 40 medewerkers op verschillende niveaus binnen het automotive bedrijf getraind in efficiënte afvalinzameling.

Productieafval en afkeur meten aan lopende band
We meten direct aan de band wat er aan productieafval en afgekeurde producten van af komt. Dat wegen we en registreren we met een barcode op de afvalbak. Die gegevens gaan automatisch naar het centrale mana-gementsysteem. Hierdoor hebben de plantmanager en de werkvoorbereider direct inzicht in de hoeveelheid afval die wordt afgevoerd en in de efficiëntie van de productielijn. Met die gegevens wordt bepaalt of de pro-ductieband boven of onder de norm presteert. Lagere prestaties kunnen het gevolg zijn van technische pro-blemen of bedieningsfouten. Maar ook van mindere kwaliteit grondstoffen waardoor er meer uitval is. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om productielijnen onderling te vergelijken, zowel binnen de ei-gen locatie als met andere zusterbedrijven wereldwijd.

Op basis van die inzichten heeft de klant haar processen aangepast. De continuïteit van de processen is met dit inzicht verhoogd (door minder stops), terwijl de hoeveelheid afval door het omstellen van de lijnen is ver-minderd.

Materials insight
Door de implementatie van kleinere weegsystemen voor losse inzamelmiddelen en realtime registratie, weet de klant nu precies hoeveel afval er afgevoerd wordt. Tevens is de procedure over de weegbrug voor kleinere vrachtwagens “fraudebestendig” gemaakt. Resultaat is enkele tonnen euro’s aan extra opbrengsten uit waar-devolle metaalstromen. Materials Insight noemen we deze aanpak: door sluitende massabalansen te creëren, worden eventuele lek-kages duidelijk.

Het meten en registreren van alle inkomende grondstofstromen, uitgaande producten (op materiaalniveau) en de afvalstromen zorgt voor een beter inzicht in zowel de productieprocessen als de afvalprocessen. Verbeter-de registratie en inzicht draagt niet alleen bij aan eigen compliance maar voorkomt ook dat men zakendoet met leveranciers die wet- en regelgeving minder nauw nemen of weinig financiële stabiliteit hebben.

Wilt u meer weten over Materials insight? Neem contact op.