1. Homepage
  2. Expertise
  3. Communicatie en bewustwording Communicatie en bewustwording

Communicatie & bewustwording

Willens en wetens

Renewi beschikt over een schat aan informatie, kennis en feitelijkheden rondom afval. Gegevens die helpen om bijvoorbeeld medewerkers of inwoners eenvoudig te informeren:

  • wat ze met afval moeten doen (denk aan beter scheiden of omgekeerd inzamelen),
  • waarom ze dat moeten doen en
  • wat dat oplevert (voor het milieu, aan kostenbesparing)

Aangevuld met bijvoorbeeld informatie over afvalverwerking, wat maken we van afval, wat levert dat aan CO2-besparing, uitgedrukt in tastbare resultaten (bijvoorbeeld aantal bespaarde douchebeurten).

Zo kunnen wij u over allerlei onderwerpen feitelijke informatie leveren voor uw eigen communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld voor uw interne communicatiecampagne of milieurapportage. Data over de milieuprestaties van uw bedrijf kunnen we aanleveren in de gewenste grafiekvorm, desgewenst aangevuld met kant-en-klare teksten.

Gedragsverandering

Informatie verstrekken alleen is niet voldoende als u een gedragsverandering wilt realiseren. Beoogt u een gedragsverandering bij werknemers of inwoners? Dan hebben we daar een speciaal programma voor: het afvalbewustwordingsprogramma.

Wilt u meer weten over communicatie en bewustwording? Neem contact op.