1. Homepage
  2. Expertise
  3. Vergunningen en certificeringen Vergunningen en certificeringen

Vergunningen & certificeringen

Nationaal en internationaal thuis in wet- en regelgeving

Om de veiligheid voor mens en milieu te garanderen, geldt er voor afvalinzameling, transport en -verwerking strikte wet- en regelgeving. Uw reguliere afvaldienstverlener ziet toe op correcte naleving van alle regels en procedures.

Wilt u in het kader van de circulaire economie vrachten naar het buitenland sturen, omdat daar bijvoorbeeld betere verwerkingsmogelijkheden zijn, of wilt u afgekeurde producten uit het buitenland naar Nederland halen om ze hier te verwerken? Dan krijgt u te maken met Europese of internationale procedures.

Renewi is volledig thuis in de wettelijke voorschriften rondom inzameling, transport en verwerking van afval en kan bijvoorbeeld helpen met het aanvragen van de juiste vergunningen om dit transport mogelijk te maken.

Bovendien kennen wij de wettelijke beperkingen bij innovaties in secundaire grondstoffen. Samen met opdrachtgevers kijken we niet alleen naar de huidige (on)mogelijkheden, maar starten we ook trajecten om de bottlenecks in de wet- en regelgeving aan te kaarten en samen met de overheid op te lossen.

Naast advies over het wettelijke kader, leveren we klanten ook specifieke afvalgerelateerde data voor het aanvragen van certificaten. Denk hierbij aan ISO-normeringen of bijvoorbeeld het BREEAM-certificaat voor nieuwbouw en renovatie.

Wilt u meer weten over vergunningen & certificeringen? Neem contact op.