1. Homepage
 2. Expertise
 3. Workshop Verpakkingen Workshop Verpakkingen

Workshop Verpakkingen

Slimmer inkopen? Start met onze verpakkingsworkshop.

Bij veel bedrijven bestaat de grootste afvalstroom uit verpakkingsmateriaal. Wanneer uw inkoopafdeling specifieke verpakkingseisen stelt aan leveranciers, behaalt u hier enorme (milieu)winst. Want door kritisch te kijken naar de verpakkingen, realiseert u naast milieuvoordelen vaak ook een verlaging van de volgende kosten:

 • inkoopkosten
 • interne en externe logistieke kosten
 • verpakkingsbelasting

Speciaal voor inkooporganisaties heeft Renewi daarom een workshop ontwikkeld, die de impact van verpakkingen aantoont en milieuprestaties verbetert. Aan bod komt onder meer:

 • waar moet je op letten wanneer je verpakkingen wilt recyclen?
 • wat betekent dit voor de (inkoop)kosten?

De workshop verschaft inkooporganisaties hiervoor concrete handvatten. Tijdens de workshop gaan uw medewerkers direct aan de slag met voorbeelden uit eigen productie.

Workshop voor- of nascheiding

Een vraag die veel gemeenten bezighoudt is: moeten we inzetten op ‘Scheiding aan de bron’ en al onze inwoners vragen papier, glas, textiel, frituurvet, groente en tuinafval, plastic en blik apart in te zamelen of kunnen we met geavanceerde nascheidingstechnieken hetzelfde of zelfs betere recyclepercentages realiseren?

Ministerie en Gemeenten hebben doelstellingen afgesproken om in 2020 75% afvalscheiding te realiseren en het restafval te verminderen van 250 naar 100 kilo per inwoner per jaar. Tegelijkertijd zien we in de discussies over implementatie een verschuiving plaatsvinden van focus op hoogst haalbare scheidingpercentage naar hoogst haalbare recyclingpercentage.

Deze discussie is verder aangewakkerd door berichtgeving in de media over de conclusies uit een studie van het Centraal Planbureau naar de milieuwinst van gescheiden inzameling van plastic afval.

Zowel bron- als nascheiding heeft voor- en nadelen voor de recyclepercentages. In de praktijk zullen we slimme combinaties zien van beide methoden. De oplossing die uiteindelijk gekozen wordt zal afhankelijk zijn van het type gemeente en politieke keuzes.

Voor een zinvol debat, is het belangrijk dat de deelnemers beschikken over de juiste informatie. In een workshop van 2,5 á 3 uur bieden we deelnemers:

 • korte toelichting op de huidige verwerkingstechnieken voor de verschillende afvalstromen huishoudelijk afval
 • korte toelichting op ontwikkelingen afzetmarkten secundaire grondstoffen
 • korte beschrijving van de diverse nascheidingstechnologieën
 • korte beschrijving van de richtlijnen in Lap 3
 • Voor- en nadelen bronscheiding
 • Voor- en nadelen nascheiding
 • Discussie deelnemers over voor- en nadelen, begeleid door experts van Renewi