1. Homepage
  2. Expertise
  3. Workshops Workshops

Workshops

Naar een andere kijk op afval

Veranderingen doorvoeren binnen een organisatie is vaak lastig. Het begint meestal met één of twee personen die vanuit intrinsieke motivatie een verbetering willen doorvoeren. Maar om de achterban mee te krijgen is meer nodig.

Alle stakeholders moeten het nut of de toegevoegde waarde van de verandering inzien. Eén van de methoden om dat te bereiken, is door iedereen te betrekken in het richtinggevend proces. Bijvoorbeeld met een brainstorm. Belangrijk daarbij is dat alle deelnemers vooraf voldoende achtergrondinformatie krijgen en dat de discussie goed geleid wordt. Zodat er na afloop concrete uitkomsten zijn waar de deelnemers mee aan de slag kunnen.

Breed workshopprogramma

Binnen Renewi Consultancy hebben we inmiddels ruime ervaring met inhouse workshops over tal van afvalgerelateerde thema’s, zoals: circulaire economie, afvalpreventie en afvalverwerking.