Visie
  1. Homepage
  2. Visie Visie

Visie

Duurzaam ecosysteem voor grondstoffenbehoudDuurzaam ecosysteem voor grondstoffenbehoud

Het besef dat natuurlijke hulpbronnen schaarser worden, dwingt bedrijven kritischer te kijken naar hun grondstoffenverbruik. Door grondstoffen telkens opnieuw (circulair) te gebruiken, voorkomen we uitputting. De transitie naar een circulaire economie wordt steeds belangrijker. Als Waste-to-Product bedrijf jaagt Renewi de circulaire economie aan. En begeleidt u naar efficiënter grondstofverbruik.

Recycling nog maar 9%Recycling nog maar 9%

In onze huidige lineaire economie keert slechts 9% van alle gebruikte grondstoffen door recycling terug voor nieuwe producten.

Volledig circulair produceren, komt nog maar weinig voor. Wel zijn er al enkele goede voorbeelden van afgedankte producten die via take-back-systemen terugkomen bij de originele producent om ze weer opnieuw in het productieproces in te zetten. En voor afvalstromen, zoals glas en schroot zijn de inzamel- en recyclesystemen zo goed ontwikkeld dat deze materialen voor het overgrote deel na verbruik nu alweer terug in de keten worden gebracht.

Hergebruik eerste stap in waardebehoudHergebruik eerste stap in waardebehoud

Om zoveel mogelijk de waarde van het product te behouden is het slimmer om eerst de mogelijkheden van hergebruik, refurbishment en remanufacturing te onderzoeken.

Uiteindelijk zal er bij deze processen afval ontstaan of zal het niet meer lonen om producten nog opnieuw te gebruiken. Het streven is dan om via recycling zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en weer in de productieketen te brengen.

Bijproduct van de een als grondstof voor de anderBijproduct van de een als grondstof voor de ander

Vandaag de dag valt al grote winst te behalen als we de afvalstromen en bijproducten uit het productieproces van de ene fabrikant als grondstof inzetten in het productieproces van een andere fabrikant, met of zonder bewerking als tussenstap.

Zo moeten in de toekomst steeds meer afvalstromen de ‘End-of-waste’ status krijgen, waardoor ze eenvoudig als secundaire grondstof inzetbaar zijn voor nieuwe producten.

GrondstoffengridGrondstoffengrid

In een volledig circulaire economie komen de verschillende vormen van waardebehoud, van hergebruik tot recycling, door elkaar voor. Zowel binnen dezelfde, maar in toenemende mate juist ook tussen verschillende productieketens. Zo ontstaat een grid van grondstofverbindingen tussen verschillende partijen, een ecosysteem van grondstoffen.

Linking pin voor de circulaire economieLinking pin voor de circulaire economie

Renewi Consultancy adviseert op alle snijvlakken in dit grondstoffengrid. We adviseren over de mogelijke vormen van grondstoffenbehoud voor uw producten en processen en verbinden partijen met elkaar.

Met de gebundelde, jarenlange kennis en ervaring uit onze bedrijfsonderdelen bieden we expertise op elk snijvlak van dit grondstoffengrid. Als regisseurs leggen we zowel verbindingen tussen de verschillende spelers onderling als tussen deze partijen en Renewi zelf. We brengen partijen bij elkaar, leggen de link waar die nog niet is. Of verstevigen en optimaliseren grondstoffenprocessen binnen en tussen bedrijven. Dat doen we met raad en daad. Van bewustwording tot procesoptimalisatie en van regelgeving tot materialenkennis.